Smart Warehouse
Giải pháp phần mềm quản lý kho và chuỗi cung ứng chuyên nghiệp. Giải pháp thông minh – Trí tuệ kinh doanh
 


 
Với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng hóa, quản lý kho và chuỗi cung ứng hiệu quả là vấn đề sống còn. Dòng chảy vật chất từ nguyên vật liệu đầu vào tới khâu sản xuất ra sản phẩm và phân phối ra thị trường phải được kiểm soát sao cho sự luân chuyển đó là liên tục và mức tồn kho luôn là tối ưu.
 
Smart Warehouse đã triển khai thành công cho tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Smart Warehouse không chỉ cung cấp các chức năng kiểm soát giao dịch nhập – xuất kho mà còn tương tác với các tiến trình thu mua, sản xuất và phân phối hàng hóa ra thị trường. Nhờ vậy doanh nghiệp có thể kiêm soát và điều độ toàn bộ chuỗi cung ứng của mình một cách dễ dàng và hiệu quả, phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trong cung cầu của thị trường.