KIPOS
Forum home

# Chủ đề thảo luận Người khởi đầu Trả lời Xem Lần cuối
1 KIPOS có hỗ trợ bài giảng chuẩn SCORM không? test 1 26561 19/02/2013 11:53:31 CH
nhathuocphuongchinh01
2 Truy vấn thống kê liên kết MARC-METS trong KIPOS.Digital test 1 4551 23/03/2012 10:43:19 SA
test
                      1 of 1