Website Công ty Luật Khánh Minh
Hoàn thành hợp đồng thiết kế xây dựng website Công ty Luật Khánh Minh

Nhóm Thiết kế Web bàn giao website cho Công ty Luật Khánh Minh đáp ứng các yêu cầu thẩm mỹ và các chức năng quản trị thông tin với chi phí hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp mới thành lập.

Đối với các công ty thực hiện các dịch vụ đặc thù như tư vấn, luật..., website đóng một vai trò quan trọng là cầu nối giữa khách hàng và nhà tư vấn hỗ trợ dịch vụ pháp lý. Với LegoWeb CMS là nền tảng, công việc thiết kế được thực hiện nhanh chóng và đảm bảo chất lượng hệ thống.