Phần mềm quản lý gia phả Gia Tộc
4.6 (13-01-2017-Thay đổi công nghệ cài đặt nâng cấp)GiaToc Setup3.9MB ( 28785 )

Gia tộc 4.6

  1. Một số thay đổi nhỏ giao diện.
  2. Thêm chức năng cập nhật chi phái hàng loạt.
  3. Thay đổi mẫu xuất hồ sơ thành viên đủ tốt để in ấn. 

 

Cách nâng cấp:

  1. - Sao lưu dữ liệu của phiên bản hiện tại ra một thư mục dễ quản lý.
  2. - Gỡ bỏ phần mềm Gia Tộc hiện thời
  3. - Tải về và cài đặt phiên bản mới
  4. - Vào Trợ giúp/Cấu hình để thiết lập thông tin cần thiết.