E-Commerce Workflow – Qui trình TMĐT
Cơ bản về một hệ thống thương mại điện tử: đánh giá cơ hội, qui trình cơ bản...

 

 

1. Đánh giá về cơ hội thương mại điện tử

 1. Xác định mô hình kinh doanh (B2B, B2C):
 2. Xác định cơ sở khách hàng:
 3. Đánh giá về qui mô thị trường:
 4. Xác định các sản phẩm mà có đủ điều kiện để bán qua web:
 5. Xác định vai trò của các bên liên quan trong quá trình:
 6. Có cái nhìn sâu sắc về các doanh nghiệp đối thủ đã trải qua các bước tương tự:
 7. Xác định các dịch vụ phụ trợ được tích hợp: Một hệ thống thương mại điện tử có thể là một giải pháp cơ bản đến phức tạp phụ thuộc vào việc xác định các module phụ trợ sẽ được tích hợp vào hệ thống như:
  - Quản lý hàng tồn kho
  - Quản lý thanh toán
  - Kế toán
  - Theo dõi thực hiện đơn hàng
  - Chăm sóc khách hàng
 8. Đánh giá yêu cầu công nghệ: 
 9. Đánh giá về chính sách bán hàng: Đánh giá về giá cả sản phẩm, chính sách chiết khấu, điều khoản vận chuyển, điều khoản thanh toán, thuế, đó là các yếu tố khả thi của bán hàng qua web.
 10. Đánh giá ROI (khả năng hoàn vốn)
 11. Lập kế hoạch thực hiện hiệu quả

2. Một Site thương mại điện tử

 1. Web site nên được dễ dàng điều hướng, nhanh chóng, an toàn, nhiều thông tin và hiệu quả.
 2. Xác định tính chất của hàng hoá (mềm và cứng) mà sẽ được bán trên trang web.
 3. Xác định lô hàng, thanh toán và các tùy chọn thuế phù hợp với bản chất của hàng hoá.
 4. Xác định bố trí trang web, các loại sản phẩm, khuyến mãi, vv
 5. Xác định số lượng các SKUs – stock keeping unit đơn vị tồn kho (ban đầu và sau một năm).
 6. Xác định sự liên kết và các cộng đồng ảo
 7. Cung cấp các giao diện cho phép thiết lập các gian hàng, quản trị website
 8. Cung cấp giao diện cho các thương gia tạo và truy hồi các trang sản phẩm
 9. Xác định phương pháp tìm kiếm dựa trên loại sản phẩm, giá cả, từ khóa, thương hiệu, số hiệu hay nội dung.
 10. Khách hàng đăng ký hoặc chưa đăng ký đều có thể sử dụng website. Đối với các khách hàng đã đăng ký nên có các hoạt động khuyến khích như chính sách chiết khấu, phiếu giảm giá…
 11. Cá biệt hóa thông tin cho những người dùng đã đăng ký
 12. Ở màn hình xác nhận đặt hàng cần có nhiều chọn lựa thanh toán và giao hàng, quà tặng…, thông báo của nhà cung cấp.
 13. Cung cấp giao diện cho phép khách hàng theo dõi đơn đặt hàng của mình.
 14. Công cụ cho kinh nghiệm mua sắm, đánh giá xem và mua, bán lên & chéo.
 15. Lý tưởng nhất, website cần tích hợp với các hệ con phụ trợ như hàng tồn kho, kế toán, thanh toán, thực hiện và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng để tối giản các hoạt động can thiệp khác.
 16. Quy trình nên được thiết kế để giảm chi phí hoạt động của hệ thống.
 17. Kiến trúc cơ bản cần được linh hoạt và khả năng mở rộng đủ để hỗ trợ nhanh chóng thay đổi mô hình kinh doanh.

3. Các bước trong một Site thương mại điện tử điển hình

1. Kinh nghiệm mua sắm

- Khách hàng duyệt website
- Chọn sản phẩm, điều khoản thanh toán và giao hàng
- Kiểm tra ra (check out)

2. Bắt đơn đặt hàng – Order capture

- Tồn kho
- Giá cả
- Tính thuế
- Phương thức giao vận & giá cả
- Kiểm tra đơn đặt – Validate Order
- Các vấn đề về thanh toán
- Phân bổ tồn kho – sẽ lấy hàng ở những kho nòa bao nhiêu
- Chấp nhận đơn hàng
- Thông báo lại khách hàng & nhà buôn

3. Thực hiện đơn hàng – Order fulfillment


- Xác định việc thực hiện đơn hàng sẽ được xử lý nội bộ hay bên ngoài
- Xác định xem đơn đặt hàng sẽ được hoàn thành từ một hoặc nhiều địa điểm
- Định tuyến đơn đặt
- In bảng kê hàng hóa gắn trên bao bì
- Nhặt hàng và đóng gói
- Giao vận
- Thanh quyết toán
- Thông báo tình trạng đơn hàng thay đổi

4. Xử lý đơn hàng

- Xác định liệu một phần lô hàng được chấp nhận hay không
- Xác định xem liệu sản phẩm sẽ được giao trước ủy quyền thẻ tín dụng
- Cập nhật thông tin khách hàng
- Xác định kho hàng gần nhất
- Xử lý đơn đặt
- Nếu đơn đặt hàng theo loạt, xác định tần suất thực hiện lại xử lý này

5. Vận chuyển

- Vận chuyển Tích hợp – Integrated Shipping
- Vận chuyển Thả - Drop Shipping
- Vận chuyển Quốc tế - International shipping
- Thực hiện theo Zip code
- Tích hợp với nhiều công ty giao vận thứ 3

6. Hồ sơ khách hàng

- Thu thập thông tin từ việc đăng ký và thói quen mua sắm

7. Hệ thống thanh toán

- Thiết lập các tài khoản thương gia với bộ xử lý thanh toán
- Tích hợp với bộ xử lý thanh toán
- Bắt buộc các loại thẻ tín dụng uỷ quyền (thời gian thực hoặc hàng loạt)
- Bảo mật (SSL, SET)
- Quản lý chứng thực
- Xác định xem liệu thẻ tín dụng ủy quyền sẽ được thực hiện trước khi xác nhận sẵn có hàng tồn kho.
- Xác định xem liệu thay thế phương thức thanh toán như thanh toán vi mô, phiếu giảm giá, thẻ mua hàng, thẻ độc quyền và giấy chứng nhận quà tặng sẽ được sử dụng hay không.

8. Dịch vụ khách hàng

- Khách hàng cần được cung cấp một giao diện dễ sử dụng để truy vấn thông tin về các đơn đặt hàng của mình. Lý tưởng nhất là giao diện này nên cung cấp khả năng truy cập tới thông tin từ bên thứ ba tham gia vào quá trình xử lý để tránh việc phải gọi điện nhiều lần.

9. Kế toán

- Tích hợp với hệ thống kế toán hiện hành để truy cập tới các vào ra kế toán từ một điểm nhìn.

10. Trả lại

- Quyết định và thực hiện “chính sách hoàn trả” để làm hài lòng hoàn toàn khách hàng