KIPOS.Digital tại TTHL Đại Học Thái Nguyên
KIPOS.Digital phiên bản hạn chế tính năng đã được triển khai thành công tại TTHL Đại Học Thái Nguyên. Đáp ứng mọi yêu cầu về quản lý tài liệu số, tích hợp dịch vụ bảo mật hiện dùng của khách hàng là Active Directory Service.

KIPOS.Digital đã triển khai thành công cho Trung Tâm Học Liệu - Đại Học Thái Nguyên, địa chỉ truy cập hiện thời  là http://125.214.0.117/kopac

Đáp ứng mọi yêu cầu về quản lý các bộ sưu tập số:

- Tài liệu điện tử dưới dạng PDF

- Tài liệu điện tử dưới dạng HTML

- Phim dưới dạng WMV

- Các bộ sưu tập ảnh

Đáp ứng các yêu cầu công nghệ:

- Tích hợp với dịch vụ Active Directory Service để quản lý người dùng

- Cho phép quản trị từ xa qua Internet dễ dàng
 

   

Dữ liệu đang tiếp tục được chuyển đổi từ nhiều cơ sở dữ liệu đơn lẻ khác nhau để đưa vào hệ thống KIPOS.Digital. Dự kiến các cơ sở dữ liệu có nội dung toàn văn của Trung Tâm Học Liệu - Đại Học Thái Nguyên có thể lên tới 20-30 nghìn tài liệu các loại. 

Sau thành công với khách hàng lớn đầu tiên là Thư Viện Đại Học Nha Trang http://thuvien.ntu.edu.vn  triển khai năm 2008-2009, thành công tại TTHL Đại học Thái Nguyên là những minh chứng không thể phủ nhận về chất lượng của giải pháp thư viện số KIPOS.Digital, một giải pháp tiên phong trong lĩnh vực quản trị nguồn tài nguyên số ở Việt Nam. Chúng tôi cam kết về chất lượng của giải pháp KIPOS.Digital và tin tưởng rằng mọi vấn đề của các khách hàng liên quan đến quản lý nguồn tài nguyên số đều có thể được giải quyết  với giải pháp và dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi.