Triển khai Phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS tại thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHH (HUCFL)
Tháng 05/11/2018, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHH chính thức tiếp nhận và đi vào vận hành giải pháp Phần mềm Quản lý thư viện tổng thể KIPOS quản lý Thư viện truyền thống, Thư viện số và Cổng thông tin.

Thư viện Trường ĐH Ngoại ngữ Huế

         Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHH Là một trong những đơn vị đào tạp có uy tín dẫn đầu với các chuyên ngành đào tạo về ngôn ngữ, văn hóa – văn học nước ngoài.

         Thư viện Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHH ra đời cùng thời điểm thành lập trường, Thư viện đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo, hoạt động của nhà trường.

            Năm 2018, được sự quan tâm của ban lãnh đạo nhà trường cũng như nhận thấy được vai trò quan trọng của thư viện trong quá trình đào tạo xây dựng trường. Thư viện đã được dự án đầu tư xây dựng tòa nhà 4 tầng khang trang nhằm phục vụ nhu cầu sinh viên trong trường và đáp ứng chất lượng đào tạo.  Bên cạnh đó thư viện cũng được đầu tư tổng thể cơ sở vật chất trang thiết bị, đặc biệt là phần mềm quản lý tổng thể KIPOS giúp quản lỷ cả 3 hệ thống chỉ trong một phần mềm.(Quản lý Thư viện truyền thống, Thư viện số và Cổng thông tin)

Đội ngũ cán bộ

          Đội ngũ cán bộ thư viện hiện tại có 7 cán bộ phụ trách chính các bộ phận: Phòng nghiệp vụ, phòng phục vụ, phòng máy.

Được sự quan tâm của nhà trường cũng như các lãnh đạo của trung tâm, các cán bộ trong thư viện được tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nâng cao trình độ kỹ năng hỗ trợ trong quá trình làm việc.

             Trong thời gian triển khai dự án, đội ngũ cán bộ không ngừng học hỏi đưa ra những câu hỏi thảo luận kết hợp với sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ triển khai phần mềm. Hầu hết các cán bộ nắm được các quy trình và tính năng của phần mềm có thể thao tác thực hành thực tế. Với sự nỗ lực đó, sau khi hoàn thành khóa tập huấn sử dụng PM Thư viện đã dần đi vào hoạt động ổn định.

Phần mềm KIPOS

           Sau quá trình nghiên cứu tìm hiểu về các thư viện trong và ngoài nước thư viện đã lựa chọn phần mềm quản lý thư viện KIPOS với những tính năng nổi trội hơn hẳn so với các phần mềm trước đây. Giúp thư viện quản lý hiệu quả các hoạt động bao gồm cả những tài liệu truyền thống cho tới những tài liệu số và cổng thông tin theo xu hướng hiện nay.

Bên cạnh đó phần mềm KIPOS cũng dễ dàng tích hợp với các thiết bị hiện đại như máy mượn trả, các thiết bị an ninh RFID …Đồng thời cũng áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế về nghiệp vụ thư viện như tiêu chuẩn: MARC21, METS…các tính năng ưu việt giúp cán bộ thư viện dễ dàng quản lý thư viện hiệu quả.

          Trong quá trình triển khai, với sự nỗ lực của các cán bộ thư viện cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình tư vấn tổ chức thư viện của cán bộ công ty Phần mềm Quản lý Hiện Đại. Đến nay thư viện đã đi vào hoạt động chính thức vào ngày 05/11/2018.