Triển khai Phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS tại thư viện Cao đẳng Sư phạm Trung ương (NCE)
Tháng 09/2018, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương chính thức tiếp nhận và đi vào vận hành giải pháp Phần mềm Quản lý thư viện tổng thể KIPOS.

        Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương được thành lập cùng với sự ra đời của nhà trường, trên cơ sở sát nhập thư viện của Trường Sư phạm Mẫu giáo Trung ương và Trường Trung cấp Nuôi dạy trẻ Trung ương.

Trong giai đoạn đầu khi mới thành lập thư viện đã gặp phải nhiều khó khăn, thiếu thốn. Năm 2003, nhà trường đã chuyển đổi từ đào tạo đơn ngành sang đa ngành, quy mô đào tạo ngày càng tăng. Để đáp ứng nhu cầu của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giai đoạn này thư viện nhận được sự quan tâm đầu tư của nhà trường.

Từ năm 2016 đến nay, thư viện đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt cả về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Đặc biệt năm 2018, thấy được tầm quan trọng của thư viện trong việc phục vụ đào tạo trong nhà trường. Thư viện được đầu tư đồng bộ cả về cơ sở vật chất và phần mềm quản lý thư viện.

Sau quá trình nghiên cứu tìm hiểu các giải pháp phần mềm quản lý thư viện hiện nay. Thư viện đã lựa chọn giải pháp quản lý thư viện tổng thể KIPOS của công ty PMQL Hiện Đại. Nắm bắt được xu hướng của các thư viện hiện nay, KIPOS cho phép quản lý thư viện truyền thống, thư viện số và cổng thông tin dễ dàng tích hợp với các thiết bị công nghệ hiện đại tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Được sự tin tưởng của nhà trường đội ngũ cán bộ thư viện không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ từng bước thay đổi bộ mặt thư viện. Thư viện dần đi vào hoạt động ổn định và ngày càng thu hút bạn đọc.