Một website showroom thành công
Nhóm thiết kế và phát triển ứng dụng web đã thành công trong việc xây dựng website của một công ty bán ô tô. Khả năng cập nhật thông tin dễ dàng và trình diễn theo kiểu showroom đã giúp cho khách hàng của công ty này rất thuận lợi trong việc xem xét và quyết định mua sản phẩm.