- HienDai.JSC
Triển khai KIPOS - Viện KHTCNN
Viện Khoa Học Tổ Chức Nhà Nước - Bộ Nội Vụ đã lựa chọn giải pháp KIPOS cho việc hiện đại hóa thư viện của mình.

Đang cập nhật

KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.