Doanh nghiệp và quản lý khủng hoảng doanh nghiệp
Khủng hoảng được hiểu là bất kỳ tình huống nguy hiểm và bất ổn trong bất cứ lĩnh vực nào của đời sống xã hội, đặc biệt là tình trạng rối loạn, thiếu hụt, mất cân bằng hay bình ổn do nhiều mâu thuẫn chưa giải quyết được liên quan đến sự đột ngột thay đổi xảy ra. Ở khía cạnh khác, khủng hoảng có thể được xem là sự việc khác thường hay một loạt các vụ việc, việc làm có ảnh hưởng bất lợi đến tính toà
Ai là người có vai trò quản lý khủng hoảng?
Trong những thời điểm bình thường cũng như khủng hoảng, người làm công tác PR chính là người chịu trách nhiệm duy trì và củng cố các mối quan hệ giữa các đơn vị trong doanh nghiệp bằng cách giao tiếp một cách có hiệu quả với cộng đồng mà họ nhắm đến.
Mục đích của nhân viên quan hệ công chúng trong thời điểm khủng hoảng là đưa doanh nghiệp vượt qua tình trạng khủng hoảng, lấy lại danh tiếng cũng như giảm trách nhiệm mà doanh nghiệp phải chịu xuống mức thấp nhất.
Quản lý khủng hoảng là một trong những chiến lược của doanh nghiệp

 

 


Nguyên tắc trong quản lý khủng hoảng:
- Xác định vấn đề thực sự là gì để tập trung vào giải quyết vấn đề đó
- Tập trung hoặc ít nhất phải kiểm soát dòng chảy của thông tin
- Tách biệt việc quản lý khủng hoảng với những quan tâm về công việc hằng ngày
- Giả định một tình huống tồi tệ có thể xảy ra
- Không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân nào
- Luôn luôn chống lại bản năng hiếu chiến
- Hiểu được tầm quan trọng của truyền thông
- Ghi nhớ các bên liên quan để có được câu trả lời xác đáng
- Nắm được vấn đề
- Phải thấy giá trị của những hy sinh ngắn gọn
Phương pháp xử lý khủng hoảng hiệu quả :
Lập kế hoạch chuẩn bị cho các tình huống khủng hoảng
“Lên kế hoạch chính là chuẩn bị mẫu số chung cho công việc kiểm soát khủng hoảng thành công và cả tính hiệu quả trong quản lý truyền thông”
Dù là khủng hoảng gì thì doanh nghiệp cũng cần ý thức việc phải đầu tư để lập kế hoạch kiểm soát khủng hoảng.
Những giai đoạn quản lý khủng hoảng:
a. Trước khủng hoảng
Bước đầu tiên trong quá trình quản lý khủng hoảng là xây dựng kế hoạch đối phó khủng hoảng. Trong đó cần xác định được điểm mạnh cũng như rủi ro có thể xảy ra đối với doanh nghiệp và từng nhóm công chúng của doanh nghiệp. Đặc biệt chú ý nghiên cứu về khâu điều hành, tiếp thị, mối quan hệ với công nhân, vấn đề an toàn, tác động đến môi trường nhằm tìm ra đâu là khả năng có thể dẫn đến khủng hoảng.
Khi lập một kế hoạch đối phó với khủng hoảng cần xác định những nhân viên đáng tin cậy có mối quan hệ trực tiếp đến những người điều hành giúp giải quyết khủng hoảng.
b. Truyền thông khủng hoảng
Xác định nhóm công chúng liên quan đến khủng hoảng nhằm có những phản ứng thích hợp: nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp, lãnh đạo địa phương, chính quyền và cả nhóm công chúng nói chung.
Xác định thông điệp cần truyền tải đến đối tượng nhằm ngăn chặn mức độ thiệt hại, giúp công chúng hiểu rõ hơn về tình hình và tạo ra cái nhìn đồng cảm đối với doanh nghiệp.
Chọn lựa kênh thông tin hợp lý để truyền tải thông điệp: tivi, báo, đài, Internet… nhằm phát huy hết hiệu quả truyền đạt thông điệp đến công chúng. Nguyên tắc trong truyền thông khủng hoảng chính là nói thẳng, nói ngay, nói thật và nói sớm để tìm được tiếng nói chung của công chúng.
c. Sau khủng hoảng
- Đánh giá tác động của khủng hoảng tới các nhóm công chúng
- Xây dựng chiến lược, chính sách hoạt động cũng như truyền thông để phục hồi và phát triển
- Sử dụng các công cụ quản lý danh tiếng và tiến hành công tác PR để khôi phục lại hình ảnh của doanh nghiệp.